Vereniging

Over ons

De Vereniging Alumni Farmakunde is, zoals de naam het zegt, een vereniging voor afgestudeerde Farmakundigen. De vereniging is opgezet door een aantal Farmakundigen met liefde voor het vak, na onze studie wilden wij het contact met elkaar niet verliezen. Met deze vereniging willen wij graag in contact komen en blijven met Farmakundigen. De opleiding Farmakunde is breed en Farmakundigen zijn inmiddels overal aan het werk. Vaak zien we dat Farmakundigen onder een andere noemer aan het werk zijn en daarom is het niet altijd makkelijk om te achterhalen wat wij als Farmakundigen kunnen. Voor onszelf niet, maar ook binnen het farmaceutisch werkveld niet. Om onszelf op de kaart te brengen is de eerste stap om met elkaar in contact te zijn, ervaringen uit te wisselen en ons enthousiasme over ons mooie vakgebied te delen met het farmaceutisch werkveld. Daarvoor hebben wij deze vereniging opgericht. We zouden het ontzettend leuk vinden om alle mooie verhalen van enthousiaste Farmakundigen te horen en de liefde voor ons vak te verspreiden.

Missie

De VAF staat voor verbinding tussen tussen (oud)studenten, (oud)docenten en betrokken partijen in het farmaceutisch werkveld, door het organiseren van verschillende activiteiten. De VAF werkt nauw samen met de opleiding Farmakunde aan de Hogeschool Utrecht voor evenementen en het geven van voorlichting en gastlessen. De VAF vindt het belangrijk activiteiten aan te bieden waarbij kennis, ervaringen en contacten worden uitgewisseld.

Visie

De VAF is een vereniging die inspeelt op de behoeftes van de Farmakundigen op het gebied van netwerken en kennis verbreden. Zij streeft naar meer bekendheid voor de farmakundige als zelfstandige professional in het farmaceutische werkveld.


De VAF staat door middel van haar leden in contact met apotheken, ziekenhuizen en de farmaceutische industrie, waardoor de farmakundige een actieve rol gaat spelen in het werkveld. De VAF streeft naar een helder beroepsprofiel en een bijpassende salarisindicatie in de toekomst.


De VAF vindt ontwikkeling en innovatie belangrijk en organiseert verschillende activiteiten die hieraan bijdragen waaronder het platform alumnifarmakunde.nl.

Bekijk hier de statuten:

Statuten

Nadine van de Beek Farmakunde
Voorzitter

Nadine van de Beek

Hoi! Ik ben Nadine van de Beek, afgestudeerd Farmakundige en werkzaam als consultant bij PharmaPartners. Ik mag mijn plaats in het bestuur innemen als voorzitter. In deze rol hoop ik leiding te kunnen geven aan de vereniging vanuit ons verenigingsbeleid. Daarnaast functioneer ik als vraagbaak voor leden en externe belanghebbenden en zal ik toezien op de afhandelingen van klachten, op- of aanmerkingen jegens de vereniging. Ik heb ontzettend veel zin om in contact te komen met enthousiaste Farmakundigen en zie jullie graag op één van onze bijeenkomsten!

Johanneke Farmakunde
Secretaris

Johanneke Schaap

Goedendag, Ik ben Johanneke Schaap uit Zwolle en ben afgestudeerd Farmakundige. Voor de VAF mag ik de functie secretaris uitvoeren. Dit houdt in dat ik de notulen en agenda van de bestuursvergaderingen opstel. Daarnaast houd ik de ledenadministratie up-to-date. Ik ben echt heel content dat de VAF er is omdat ik het super leuk vind om met gelijkgestemde over het werkveld te praten onder het genot van een drankje. Daarnaast lijkt het mij erg leuk om symposia op te zetten m.b.t. onderwerpen uit het werkveld.

Leontien Dohmen Farmakunde
Penningmeester

Leontien Dohmen

Hoi allemaal! Mijn naam is Leontien, als Farmakundige ben ik werkzaam bij apotheek Vinkeveen en Wilnis. Geld moet rollen en daarom ben ik penningmeester van de VAF. Ik draag zorg voor de declaraties, begroting en dat het geld op de juiste plek terecht komt. Ik vind het super vet dat wij de VAF hebben opgezet en hoop de komende tijd veel contact te maken met verschillende Farmakundigen uit alle hoeken van het werkveld.

Top